sefco
点击咨询
shipping
national_bt

Jak płacić VAT 如何支付增值税:

Importer ma trzy możliwości rozliczenia podatku VAT 进口商有三个选择增值税:

  1. Podatek VAT płaci się już w momencie odprawy celnej. Agencja celna po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty cła i VAT-u zwalania towar. W przypadku płatności bezpośrednio na konto Izby Celnej, towar zostaje zwolniony dopiero po zaksięgowaniu należności na koncie danego urzędu!  Sama odprawa nie jest droga. Większym problemem może być zapłacenie VAT-u od towarów, które nie przyniosły jeszcze zysku.2. Odprawa celna z odroczonym VAT-em. W Polsce – zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 33 a ustawy o VAT, podatek można rozliczyć w deklaracji VAT-7 (jeśli importer rozlicza się co miesiąc) lub VAT-7D (jeśli rozlicza sie co kwartał).3. Odprawa celna fiskalna w Hamburgu lub innych portach europejskich. Jeśli tam dokonamy odprawy, VAT będzie rozliczany w deklaracji VAT-7. W przeciwieństwie do procedury uproszczonej w kraju nie musi zostać zapłacony w najbliższym okresie rozliczeniowym, ale dopiero po sprzedaży towarów, a agencje celne nie mogą odmówić importerom tej możliwości (jedyny warunek jest taki, że  importer musi być płatnikiem VAT UE). Z tego właśnie powodu odprawy za granicą są bardzo popularne wśród polskich importerów. Cieszy także mniejsza biurokracja – w Polsce bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na rejestrację dokumentów w urzędzie celnym, podczas gdy w zagranicznych agencjach potrzebne są jedynie upoważnienia.                                                                                                                                  Są jednak i minusy takiej odprawy – istnieje ryzyko bardzo wysokich  kosztów portowo-magazynowych w przypadku przestoju kontenera lub zgłoszenia towaru do skanu czy rewizji. Kiedy towar już zostanie odprawiony trzeba też opłacić jego dalszy transport drogowy do Polski. Przedsiębiorcy, którzy mogą sobie pozwolić na dłuższy czas transportu decydują się na przeładowanie towaru na mniejsze statki płynące do polskich portów, tzw. feedery, a z transportu drogowego korzystają dopiero w Polsce – jest to znacznie tańsze rozwiązanie od międzynarodowego transportu „na kołach”. 


                                                          国际贸易                                                                                                                        International Trade

国际贸易(International Trade)也称通商,是指跨越国境的货品和服务交易,一般由进口贸易和出口贸易所组成,因此也可称之为进出口贸易。国际贸易也叫世界贸易。进出口贸易可以调节国内生产要素的利用率,改善国际间的供求关系,调整经济结构,增加财政收入等。国际经济与贸易专业既然是经济学类的,自然离不开对数学的学习了,微积分、线性代数和概率论与数理统计是必不可少的,学习计量经济学、国际经济学、统计学等学科必须要有比较扎实的数学基础。从事国际贸易,英语应当是相当好的,不仅仅是书面英语,比如外贸英语函电,口语也是相当重要。学习完上述全部内容之后,还要学习譬如工科类的知识,即行业知识,作为对专业知识的补充,为日后进入工作岗位提供便利。虽然各行各业有各自的专业知识,但掌握了国际贸易理论知识之后,就可以比较方便的学习行业知识了,从事专职工作也得心应手。   综上所述,想要在国际贸易领域取得较好的成绩和长远发展,必须学好英语和经济学知识,了解国内外相应的法律法规。

按商品移动的方向国际贸易可划分为

1、进口贸易(import Trade):将其他国家的商品或服务引进到该国市场销售。

2、出口贸易(Export Trade):将该国的商品或服务输出到其他国家市场销售。

3、过境贸易(Transit Trade) :A国的商品经过C国境内运至B国市场销售,对C国而言就是过境贸易。由于过境贸易对国际贸易的阻碍作用,WTO成员国之间互不从事过境贸易。

International trade refers to the exchange of goods and services across international borders. These can be further divided into import and export. Import and export can increase domestic production, improve international supply and demand, adjust economic structure, increase revenues, etc. Looking at the nature of international economy and trade, we know that it cannot do without the basic study of mathematics. The knowledge of probability and statistics are essential. When engaging in international trade, knowledge of English should be advanced. In order to achieve the best results and long-term development in the field of international trade, one must be able to communicate, know how the economy functions and must understand domestic and foreign laws and regulations. SEFCO delivers it all.                                                   1488799781525375.jpg

1488799781525375.jpg1488799781525375.jpg